Voľné jazdy pre motorky

27.9.2021

Lokalita :Motokáry Dlhá

Cena: 30€

Hluk sledujeme aj naďalej dôsledne.Meranie absolvuje každý stroj pred vstupom na dráhu. Je potrebné mať sériový výfuk a neprekračovať hodnoty 100 dcb pri plnom plyne.


Celodenné jazdenie od 9 do 17   30 eur

Pred absolvovaním voľných jázd musí každý účastník absolvovať povinné zaškolenie u inštruktora voľných jázd,ktoré bude vždy 15 min pred celou hodinou a podpísať vyhlásenie o účasti na voľných jazdách. Inštruktor účastníkov následne rozdelí do skupín po max. 20 motoriek.

Podrobnosti sa budú riešiť individuálne s účastníkmi voľných jázd priamo na mieste.

Galéria